XUẤT XỨ » Việt Nam
230mm Ống gió KIN-200
Mã hàng : DSN-200-031
Giá : 1,901,000 VNĐ
Que hàn Kim Tín KT-421 đường kính 2.5mm
Mã hàng : KIV-421-001
Giá : 24,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhỏ lưỡi tròn Fujiya AMN-125S
Mã hàng : FUJ-125-001
Giá : 149,000 VNĐ
5" Kìm cắt chéo Fujiya AKN-150
Mã hàng : FUJ-150-002
Giá : 158,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya AP-175
Mã hàng : FUJ-175-005
Giá : 161,000 VNĐ
22mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-150
Mã hàng : FUJ-150-006
Giá : 135,000 VNĐ
26mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-200
Mã hàng : FUJ-200-007
Giá : 169,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125FS
Mã hàng : FUJ-125-017
Giá : 170,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150FS
Mã hàng : FUJ-150-018
Giá : 178,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125RS
Mã hàng : FUJ-125-019
Giá : 170,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150RS
Mã hàng : FUJ-150-020
Giá : 154,000 VNĐ
4" Kìm cắt Fujiya AMN-110S
Mã hàng : FUJ-110-022
Giá : 170,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya ATMN-120S
Mã hàng : FUJ-120-023
Giá : 182,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Fujiya AR-150S
Mã hàng : FUJ-150-003
Giá : 154,000 VNĐ
5" Kìm nhỏ mũi ngắn Fujiya AR-110S
Mã hàng : FUJ-110-004
Giá : 154,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 221,453,795
Facebook
Liên hệ