NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm điện
8" Kìm 2 lỗ Asaki AK-320
Mã hàng : ASA-320-289
Giá : 70,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-305
Mã hàng : ASA-305-040
Giá : 81,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-306
Mã hàng : ASA-306-041
Giá : 103,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 123,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8021
Mã hàng : ASA-802-430
Giá : 106,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8000
Mã hàng : ASA-800-432
Giá : 188,000 VNĐ
8.5" Kìm điện cách điện Asaki AK-8002
Mã hàng : ASA-800-433
Giá : 207,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 93,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 112,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8009
Mã hàng : ASA-800-445
Giá : 183,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8011
Mã hàng : ASA-801-446
Giá : 203,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 75,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 84,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 87,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8034
Mã hàng : ASK-803-077
Giá : 106,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8010
Mã hàng : ASK-801-082
Giá : 203,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 256,464,195
Facebook
Liên hệ