NHÀ SẢN XUẤT » Crossman » Kiềm cắt
4-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-204
Mã hàng : CRO-952-582
Giá : 93,000 VNĐ
5-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-205
Mã hàng : CRO-952-583
Giá : 71,000 VNĐ
4" Kìm cua Crossman 95-412
Mã hàng : CRO-954-606
Giá : 66,000 VNĐ
5-1/2" Kìm cắt đỏ đen EU Crossman 95-215
Mã hàng : CRO-952-586
Giá : 77,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-206
Mã hàng : CRO-952-584
Giá : 103,000 VNĐ
7-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-207
Mã hàng : CRO-952-585
Giá : 119,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt đỏ đen EU Crossman 95-216
Mã hàng : CRO-952-587
Giá : 99,000 VNĐ
7-1/2" Kìm cắt đỏ đen EU Crossman 95-217
Mã hàng : CRO-952-588
Giá : 121,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-235
Mã hàng : CRO-235-830
Giá : 155,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-538
Mã hàng : CRO-538-834
Giá : 180,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-558
Mã hàng : CRO-558-838
Giá : 196,000 VNĐ
4-1/2" Kìm cắt Crossman 94-701
Mã hàng : CRS-947-258
Giá : 105,000 VNĐ
3-1/2" Kìm cắt Crossman 94-702
Mã hàng : CRS-947-259
Giá : 95,000 VNĐ
5" Kìm cắt Crossman 94-711
Mã hàng : CRS-947-260
Giá : 97,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 250,853,928
Facebook
Liên hệ