NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kiềm cắt
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-064
Mã hàng : ASA-064-009
Giá : 500,001 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-065
Mã hàng : ASA-065-010
Giá : 500,001 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-066
Mã hàng : ASA-066-011
Giá : 500,001 VNĐ
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-067
Mã hàng : ASA-067-012
Giá : 600,001 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-068
Mã hàng : ASA-068-013
Giá : 600,001 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-314
Mã hàng : ASA-314-044
Giá : 100,001 VNĐ
5" Kìm cắt AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 81,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 90,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 106,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,867,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,852,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 119,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,673,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 217,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 163,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 93,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 258,056,566
Facebook
Liên hệ