NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Kéo
10" Kéo cắt tôn trái AK-167
Mã hàng : ASA-167-030
Giá : 100,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 100,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn thẳng AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 100,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã hàng : ASA-820-253
Giá : 653,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
Mã hàng : ASA-073-521
Giá : 103,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 112,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 130,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 175,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8651
Mã hàng : ASK-865-001
Giá : 102,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8647
Mã hàng : ASK-864-002
Giá : 77,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8648
Mã hàng : ASK-864-003
Giá : 75,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8646
Mã hàng : ASK-864-004
Giá : 93,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8642
Mã hàng : ASK-864-005
Giá : 117,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8643
Mã hàng : ASK-864-006
Giá : 117,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8638
Mã hàng : ASK-863-007
Giá : 102,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8639
Mã hàng : ASK-863-008
Giá : 102,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 235,584,467
Facebook
Liên hệ