NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Êtô thường
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 5,108,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 3,625,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 459,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 559,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 822,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,077,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 1,747,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 2,678,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,298,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,630,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,182,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 234,000 VNĐ
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 294,000 VNĐ
5" Ê tô bàn Asaki AK-6287
Mã hàng : ASA-287-163
Giá : 388,000 VNĐ
6" Ê tô bàn Asaki AK-6288
Mã hàng : ASA-288-164
Giá : 488,000 VNĐ
4" Êtô Asaki AK-6928
Mã hàng : ASA-928-169
Giá : 1,194,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :143 - Tổng truy cập : 238,475,650
Facebook
Liên hệ