NHÀ SẢN XUẤT » Stanley » Đầu típ 6 góc
18mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-943
Mã hàng : STL-729-721
Giá : 36,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-944
Mã hàng : STL-729-722
Giá : 36,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-945
Mã hàng : STL-729-723
Giá : 37,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-946
Mã hàng : STL-729-724
Giá : 39,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-953
Mã hàng : STL-729-731
Giá : 53,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-954
Mã hàng : STL-729-732
Giá : 55,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-955
Mã hàng : STL-729-733
Giá : 56,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-956
Mã hàng : STL-729-734
Giá : 60,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-957
Mã hàng : STL-729-735
Giá : 68,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-958
Mã hàng : STL-729-736
Giá : 91,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-319
Mã hàng : STL-893-737
Giá : 135,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-322
Mã hàng : STL-893-738
Giá : 137,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-324
Mã hàng : STL-893-739
Giá : 137,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-325
Mã hàng : STL-893-740
Giá : 140,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-327
Mã hàng : STL-893-741
Giá : 146,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-328
Mã hàng : STL-893-742
Giá : 148,000 VNĐ
1 2 3
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 258,053,717
Facebook
Liên hệ