NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Cảo 3 chấu
3” Cảo 3 chấu Asaki AK-1037
Mã hàng : ASA-103-300
Giá : 97,000 VNĐ
6” Cảo 3 chấu Asaki AK-1039
Mã hàng : ASA-103-302
Giá : 204,000 VNĐ
16" Cảo 3 chấu Asaki AK-1044
Mã hàng : ASA-104-307
Giá : 1,820,000 VNĐ
20” Cảo 3 chấu AK-1045
Mã hàng : ASA-104-308
Giá : 2,531,000 VNĐ
10” Cảo 3 chấu Asaki AK-1041
Mã hàng : ASA-104-304
Giá : 562,000 VNĐ
12” Cảo 3 chấu Asaki AK-1042
Mã hàng : ASA-104-305
Giá : 780,000 VNĐ
14” Cảo 3 chấu Asaki AK-1043
Mã hàng : ASA-104-306
Giá : 1,144,000 VNĐ
8” Cảo 3 chấu Asaki AK-1040
Mã hàng : ASA-104-303
Giá : 374,000 VNĐ
4” Cảo 3 chấu Asaki AK-1038
Mã hàng : ASA-103-301
Giá : 142,000 VNĐ
5 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-612
Mã hàng : ASA-612-111
Giá : 1,969,000 VNĐ
10 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-613
Mã hàng : ASA-613-112
Giá : 2,852,000 VNĐ
15 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-614
Mã hàng : ASA-614-113
Giá : 4,821,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 316,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : ASK-111-099
Giá : 569,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : ASK-111-100
Giá : 1,014,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : ASK-111-101
Giá : 1,693,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 243,593,271
Facebook
Liên hệ