NHÀ SẢN XUẤT » Stanley » Cần tự động
1/4" Cần xiết lực 5-25Nm Stanley STMT73587-8
Mã hàng : STL-735-661
Giá : 2,623,000 VNĐ
3/8" Cần xiết lực 10-50Nm Stanley STMT73588-8
Mã hàng : STL-735-662
Giá : 2,505,000 VNĐ
1/2" Cần xiết lực 20-100Nm Stanley STMT73589-8
Mã hàng : STL-735-663
Giá : 2,817,000 VNĐ
1/2" Cần xiết lực 40-200Nm Stanley STMT73590-8
Mã hàng : STL-735-664
Giá : 2,794,000 VNĐ
1/2" Cần xiết lực 60-340Nm Stanley STMT73591-8
Mã hàng : STL-735-665
Giá : 3,271,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 89-819
Mã hàng : STL-898-760
Giá : 486,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 95-893
Mã hàng : STL-958-763
Giá : 698,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 86-397
Mã hàng : STL-397-887
Giá : 236,000 VNĐ
3/4" Cần xiết lực 150-750Nm Stanley STMT73592-8
Mã hàng : STL-735-666
Giá : 8,086,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 247,756,837
Facebook
Liên hệ