NHÀ SẢN XUẤT » Fluke » Ampe kìm
Ampe kìm AC Fluke 302 (400A)
Mã hàng : FLU-302-044
Giá : 2,265,000 VNĐ
Ampe kìm AC Fluke 303 (600A)
Mã hàng : FLU-303-045
Giá : 2,317,000 VNĐ
Ampe kìm AC Fluke 305 (1000A)
Mã hàng : FLU-305-046
Giá : 2,912,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 317
Mã hàng : FLU-317-015
Giá : 5,423,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 319
Mã hàng : FLU-319-016
Giá : 7,248,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 321
Mã hàng : FLU-321-017
Giá : 4,412,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 322
Mã hàng : FLU-322-018
Giá : 4,706,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 333
Mã hàng : FLU-333-019
Giá : 7,092,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 334
Mã hàng : FLU-334-020
Giá : 8,749,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 335
Mã hàng : FLU-335-021
Giá : 9,836,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 336
Mã hàng : FLU-336-022
Giá : 14,650,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 337
Mã hàng : FLU-337-023
Giá : 17,549,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 353
Mã hàng : FLU-353-024
Giá : 25,295,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 355
Mã hàng : FLU-355-025
Giá : 28,824,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 365
Mã hàng : FLU-365-026
Giá : 10,074,000 VNĐ
Ampe kìm Fluke 373
Mã hàng : FLU-373-027
Giá : 8,250,000 VNĐ
1 2
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :30 - Tổng truy cập : 250,673,855
Facebook
Liên hệ